پرینت

سخنرانی ایرانی

نوشته شده توسط dr- zhila abedi asl. Posted in ناباروری

-سخنرانی در مدون نازایی(1) در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل ابن سینا 23/4/89
- سخنرانی در مدون نازایی(2) در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل ابن سینا 24/4/89
- سخنرانی در مدون امنوره و عدم تخمک گذاری در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل ابن سینا 1/11/88و9/10/89
- سخنرانی در سمپوزیوم سقط مکرردر مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل ابن سینا 5/12/89
- سخنرانی در کنفرانس های علمی دوره ای مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل ابن سینا از 13/2/89 الی 9/12/89و 7/2/88 الی 10/12/88
- سخنرانی در همایش ترومبوامبولی و سرطان توسط انجمن علمی سرطان ایران 28/11/1389
- سخنرانی درسیزدهمین کنگره زنان و مامایی تهران –ایران1388 " بررسی ارتباط میزان پروتئین ادرار در نمونه های جمع اوری شده ادرار 8و12و24 ساعته برای تشخیص پره اکلامپسی در خانمهای حامله"
- سخنرانی در سی و یکمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران ،18/2/1386 تهران
"استفاده از انالوگ های GnRH در بیماری های زنان"
- سخنرانی در برنامه های یکروزه مدون زنان و مامایی 4/3/1383و27/5/83 و7/6/84
- عضو پانل هیرسوتیسم در برنامه یکروزه مدون زنان و مامایی 17/4/

سامانه پرسش و پاسخ

pp1