پرینت

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر ایرانی

نوشته شده توسط dr- zhila abedi asl. Posted in Uncategorised

1 -مقایسه انر مراقبت های دوران بارداری بر نتایج مادری و جنینی در حامله های مبتلا به اکلامپسی و پره اکلامپسی ( مجله دانشکده پزشکی دانشگاه تهران- شماره 4 -1381)
2- بررسی میزان اگاهی زنان استفاده کننده از روشهای ضد بارداری قرص ترکیبی یا امپول تزریقی DMPA
در مورد این روش ها در مراکز بهداشتی درمانی اموزشی بندرعباس
( مجله دانشکده پزشکی دانشگاه تهران- شماره 12 -1383)
3- بررسی مقایسه ای انر میزوپروستول وازینال وکاتترفولی اینتراسرویکال در امادگی سرویکس قبل از القا زایمان در حاملگی ترم ( مجله دانشکده پزشکی دانشگاه تهران- شماره 8 -1384)
4-تجربه پنج ساله کپسول های کاشتنی ضد بارداری (نورپلانت) در بندرعباس
( مجله دانشکده پزشکی هرمزگان-1384)
5-سرولوزی هلیکوباکترپیلوری در زنان باردار مبتلا به تهوع و استفراغ شدید دوران بارداری
( مجله دانشکده پزشکی هرمزگان-شماره1- 1386)
6-تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی 
(مجله پزشکی امروز زنان- سال پنجم-شماره 11-زمستان 86-ص16)
7-ترومبوفیلی و سقط مکرر
(مجله پزشکی امروز زنان- سال ششم-شماره 12-تابستان876-ص51)

سامانه پرسش و پاسخ

pp1