پرینت

موفقیت های علمی/درمانی/اجرایی

نوشته شده توسط dr- zhila abedi asl. Posted in ناباروری

 

موقعیت های علمی ، درمانی و اجرایی:

 

- عضو تیم درمانی فوق تخصصی مرکزناباروری بیمارستان بهمن از 1391 تا کنون

- عضو تیم درمانی فوق تخصصی مرکز خاتم الانبیا از 1390 تا کنون

- عضو تیم درمانی فوق تخصصی مرکزناباروری وسقط مکرر ابن سینا از 1388-1390

- عضو تیم درمانی فوق تخصصی مرکزناباروری شایامهر از 1387-1388

- فلوشیب نازایی مرکز تحقیقات ناباروری ولی عصربیمارستان امام خمینی از 1385-1386

- هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از1381الی1385

- عضویت کمیته پایان نامه گروه زنان علوم پزشکی هرمزگان از 1384

-مدیر برنامه دستیاری گروه زنان وزایمان علوم پزشکی هرمزگان از 1384

- معاون مدیر گروه زنان وزایمان علوم پزشکی هرمزگان از1383

- ریاست مرکز اموزشی درمانی شریعتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از 1384

- عضو کمیته استانی کاهش مرگ ومیر مادران در استان هرمزگان از1384

- عضو کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی در استان هرمزگان از1384

- عضو کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر در استان هرمزگان از1384

- عضو هیات تجدید نظر انتظامی نظام پزشکی استان هرمزگان از 1384

- عضو شورای علمی تخصصی اداره کل بیمه خدمات درمانی استان هرمزگان از 1382

- ریاست مرکز بهداشت ودرمان قلعه نوخرقان در شهرستان شاهرود از 1376-1377

 

سامانه پرسش و پاسخ

pp1