پرینت

طرح های تحقیقاتی

نوشته شده توسط dr- zhila abedi asl. Posted in Uncategorised

-مقایسه تاثیر و هزینه انالوگ های پروستاگلاندین میزوپروستول و دینوپروستون به عنوان عواملی جهت اماده سازی سرویکس قبل از زایمان 28/4/82
-بررسی میزان تمایل به اموزش دوران نفاس به بیماران توسط کادر درمان 25/9/83

سامانه پرسش و پاسخ

pp1