کیست تخمدان

کیست تخمدان...

ادامه مطلب...

سقط جنین/سقط مکرر

سقط جنین /سقط مکرر گفته میشود...

 ادامه مطلب...

 

آندومتریوز

آندومتریوز شرایطی گفته می‌شود...

ادامه مطلب...

نارسایی تخمدان,علل و نشانه های آن

نارسایی تخمدان,علل و نشانه های آن...

ادامه مطلب ...

خدمات

طرح های تحقیقاتی

-مقایسه تاثیر و هزینه انالوگ های پروستاگلاندین میزوپروستول و دینوپروستون به عنوان عواملی جهت اماده سازی سرویکس قبل از زایمان 28/4/82
-بررسی میزان تمایل به اموزش دوران نفاس به بیماران توسط کادر درمان 25/9/83

مطالب خواندنی

سامانه پرسش و پاسخ

pp1